Во EU бројот на патници во авиопревозот се зголемува

Според статистичките податоци на агенцијата Eurostat бројот на патници во авиопревозот во 2018 достигна рекордна бројка од 1.1 милијарди патници. Тоа е зголемување од 6% во однос на претходната година, и 43% повеќе од 2010 година. Сличен тренд бележи скопскиот аердром оваа година со пораст во првите десет месеци од 8.8%.