Wizzair со зголемен профит во првите шест месеци од 2019

Според официјалните податоци Wizzair остварил приход од 371,5 милиони евра во првите шест месеци од 2019, . Тоа е за 26% повеќе во спoредба со истиот период во претходната година. Од останатите бројки интересно е дека просечната пополнетост на летовите е близу 95%, просечната старост на авионите е 4,8 години, а просечното дневно искористување на авионите е 12.5 часа.