Авиосообраќајот и COVID-19

Додека се повеќе водухоплови се приземјуваат поради рестикциите наметнати од пандемијата, аналитичарите анализираат и предвидуваат како ќе изгледа авиосообраќајот во пост „вирусната„ ера. Според некои бројот на патници ќе се намали за 40% во 2020, а потоа ќе се зголемува 19% и 10% во 2021 и 2022 соддветно. Бројот на потребни нови воздухополови за наредните 5 години ќе се намали за 25% како резултат на помалата побарувачка. Воздухопловите кои се повлекуваат од употреба годишно се околу 600, додека од оваа година се очекува таа бројка да се зголеми на 1000.