Кои документи се потребни за патување во време на COVID

За македонските државјани се затворени вратите на ЕУ за патување. Можност за патување во ЕУ генерално имаат само оние кои имаат најблиски членови на семејството (мајка, татко, брат, сестра) со легален престој (работна дозвола или пасош) во некоја од земјите на ЕУ.Но, и за оние кои ги исполнуваат условите на ЕУ за т.н “essential travel” постојат одредени документи поврзани со актуелната пандемија кои треба задолжително да ги поседуваат.

Главно тоа се:

 • Негативен COVID тест, кој пак може да биде
  • Молекуларен PCR, NAAT, LAMP, TMA (брз чини 12.000 ден. на Скопскиот Аеродром)
  • Антиген (брз тест финансиски поповолен, чини 1.500 ден. на Скопскиот Аеродром)
 • Passenger Locator Form, документ кој содржи податоци за патникот како:
  • Адреса на живеење, или престој, со вклучен поштенски број
  • Авиокомпанија со која се патува
  • Број на седиште во авион
  • Мобилен телефонски број
  • Адреса за електронска пошта (email)
 • Sworn statement, документ со кој го потврдувате вашиот статус во врска со COVID

Официјален линк, на кој може да се информирате за условите за влез во некоја држава доколку патувате со авион, е следниот: https://www.iatatravelcentre.com/world.php

Толкувањето на текстот и условите за влез бара малку време, но еве неколку практични совети:

 • Важен е првиот параграф кој главно укажува за кого е дозволен влез државата
 • Барајте ги параграфите каде што се споменува каков COVID тест е потребен
  • COVID тестот е определен со:
   • Тип, молекуларен или антиген
   • Колку време пред да се влезе во државата е направен тестот
 • Проверете го параграфот каде се споменува Passenger Locator Form (PLF), и линкот за дигитална регистрација.

Еве неколку моментални примери за земји со кои сме поврзани со директни летови:

Германија

 • Потребен е негативен COVID тест не постар од 48 часа. Тестот може да биде или молекуларен (PCR) или антиген.
 • Сите патници мора пред патувањето да се регистрираат на: https://www.einreiseanmeldung.de/

Холандија

 • Потребен е негативен COVID PCR  тест не постар од 24 часа, или COVID PCR  тест не постар од 72 часа со дополнителен антиген тест не постар од 24 часа
 • Сите патници мора да пополнат формулар на кој се наоѓа на линкот: https://tinyurl.com/ybtmdgja

Белгија

Швајцарија

 • Потребен е негативен COVID PCR  тест не постар од 72 часа, или антиген тест не постар од 24 часа
 • Електронска регистрација на линкот: https://swissplf.admin.ch/home

Австрија

 • Потребен е негативен COVID PCR  тест не постар од 72 часа, или антиген тест не постар од 48 часа
 • Електронски пополнет формулар на линкот: https://tinyurl.com/ATPTCEN

Обединето Кралство – Англија

За Соединетите Американски Држави моментално со туристичка В1/В2 виза може да се патува само преку Белград или Истабул. На патниците им е потребен COVID тест не постар од 72 часа, и тестот може да е молекуларен (PCR) или антиген. Потребни се и две копии од изјава која може да се најде на линкот:

https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/attachment-a-global-passenger-disclosure-and-attestation-2021-01-12-p.pdf